Witamy w portalu QuintilesIMS w Polsce
strefa klientów QuintilesIMS
kontakt
QuintilesIMS
ul. Konstruktorska 13
02 - 673 Warszawa

tel. +48 225 980 300
fax +48 225 980 499

serwis_pl@quintilesims.com

www.quintilesims.com
Dodatkowe serwisy
Aktualności
Efektywność działań promocyjno–edukacyjnych skierowanych do lekarzy i farmaceutów
Właściwy dobór działań promocyjnych oraz bieżąca weryfikacja przyjętej strategii marketingowej są istotne dla realizacji planów sprzedażowych. Serwisy promocyjne ChannelDynamics wspierają przygotowanie optymalnej strategii marketingowej oraz monitorowanie jej realizacji.